HSB Södermanland Årsredovisning 2017

 


 
 
Årets resultat
0 Tkr
2017

 

Rörelsemarginal
15,2%
Soliditet enligt koden
41,6%
Soliditet
16,4%
Avkastning eget kapital
17,2%


 
 

 
 
 
 

Vid slutet av året 2017 hade

HSB Södermanland
0
Medlemmar


Under 2017 startade HSB Södermanland byggandet av 102 lägenheter.
HSB Södermanlands totala hyresbestånd uppgick vid årets slut till 2 565 lägenheter.

Totalt förvaltar HSB Södermanland 10 732 lägenheter.
 
 

 

Anställda HSB Södermanland


Antalet anställda i koncernen är 112stLäs årsredovisningen i sin helhet.
Ladda ner den i PDF form.