HSB Södermanland Årsredovisning 2016

 


 
 
Årets resultat
0 Tkr
2016

 

Rörelsemarginal
18.9%
Soliditet enligt koden
42.1%
Soliditet
14.7%
Avkastning eget kapital
19.6%


 
 

 
 
 
 

Vid slutet av året 2016 hade

HSB Södermanland
0
Medlemmar


Under 2016 startade HSB Södermanland byggandet av 102 lägenheter.
HSB Södermanlands totala hyresbestånd uppgick vid årets slut till 2 601 lägenheter.

Totalt förvaltar HSB Södermanland 10 001 lägenheter.
 
 

 

Anställda HSB Södermanland


Antalet anställda i koncernen är 89 stycken. Av dessa är 47 män och 42 kvinnor.Läs årsredovisningen i sin helhet.
Ladda ner den i PDF form.